Xe tải Dongfeng B170 – 8.2 tấn gắn cẩu Unic URV370 3 tấn giá tốt ở khu vực Bình Dương

Xe tải Dongfeng B170 - 8.2 tấn gắn cẩu Unic URV370 3 tấn giá tốt ở khu vực Bình Dương

Xe tải Dongfeng B170 – 8.2 tấn gắn cẩu Unic URV370 3 tấn giá tốt ở khu vực Bình Dương