Xe tải daewoo prima 12 tấn gắn cẩu csm 5 tấn – kc6c1 6×2 hỗ trợ phí trước bạ giao ngay

Xe tải daewoo prima 12 tấn gắn cẩu csm 5 tấn - kc6c1 6x2 hỗ trợ phí trước bạ giao ngay

Xe tải daewoo prima 12 tấn gắn cẩu csm 5 tấn – kc6c1 6×2 hỗ trợ phí trước bạ giao ngay