Xe bồn Hyundai HD310 chở xăng 16 tấn 22 khối ưu đãi phí trước bạ1

Xe bồn Hyundai HD310 chở xăng 16 tấn 22 khối ưu đãi phí trước bạ

Xe bồn Hyundai HD310 chở xăng 16 tấn 22 khối ưu đãi phí trước bạ